Tato přihrádka má dva velké pododdíly. V jednom najdete učebnici Quenijština pro začátečníky, abecední i tématické slovníky i slabikář psaní v tengwar.

V druhém jsou shromážděny česky psané stati o reáliích Tolkienových elfů, hobitů a souvisejících tématech.

Obsah:


Učebnice a slovníky quenijštiny, Slabikář tengwarReálie Tolkienových elfů a hobitů